Czy pracodawcy będą mogli żądać podpisania weksla przez pracownika?

weksel1Od dłuższego czasu trwa dyskusja co do dopuszczalności stosowania weksli in blanco w stosunkach pracy, co dotyczy głównie zatrudnionych ponoszących odpowiedzialność materialną (magazynierzy, sprzedawcy w sklepach). W związku z wątpliwościami co do ich stosowania wobec pracowników Główny Inspektor Pracy zwrócił się do MPiPS o ustawowe uregulowanie tej kwestii.

Skąd te wątpliwości? Otóż Sąd Najwyższy przez lata dopuszczał zastosowanie weksli w stosunkach pracy. Jednak w ostatnim wyroku dotyczącym tej problematyki z 26 stycznia 2011 r. (II PK 159/10) przyjął, że pracodawcom w żadnym razie nie mogą przysługiwać dwa odrębne tytuły dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika – jeden na podstawie przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a drugi na podstawie samodzielnego i abstrakcyjnego weksla, który odrywa się od pracowniczego stosunku podstawowego, w związku z którym doszło do wystawienia weksla gwarancyjnego w celu lepszego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy.

W związku z powyższym PIP chciałaby, aby problematyka weksli została uregulowana wyraźnie w kodeksie pracy. W swoim piśmie do resortu pracy GIP proponuje 2 alternatywne rozwiązania tej kwestii – dodanie nowego przepisu w zasadach prawa pracy lub w rozdziale dotyczącym odpowiedzialności materialnej pracowników. W pierwszym przypadku zasadą miała być sankcja nieważności dla pracowniczych weksli, a co więcej przyjęcie przez zatrudniającego takiego zabezpieczenia miałoby być wykroczeniem, za co groziłby mandat w razie kontroli PIP. W drugim przypadku przepis miałby zakazywać stosowania weksli, co miałoby dotyczyć nie tylko czystej odpowiedzialności materialnej, ale również należności z tytułu zakazu konkurencji i związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Łukasz Prasołek, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This entry was posted on 11 lutego 2013 and is filed under Prawo. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.